ਰਬੜ

ਰਬੜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚਕੀਲਾ ਪੌਲੀਮਰ ਸਾਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਵਿਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਪੀਡੀਐਮ, ਨਿਓਪ੍ਰੀਨ ਰਬੜ, ਵਿਟਨ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਬੜ, ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ ਰਬੜ, ਬੁਟੀਲ ਰਬੜ, ਟਿਮਪ੍ਰੀਨ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਬੜ ਹਨ।

ਰਬੜ ਦੇ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ

ਰਬੜ

ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉਪਕਰਣ

ਆਟੋਮੋਟਿਵ

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਕੋਰਡ

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਸਾਰੀ

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ