ਸ਼ਰਤਾਂ

Https://www.jwtrubber.com 'ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਗਰੀ ਲਾਗੂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ.

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

a.JWT ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਅਸਥਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤੇ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ:

i ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧੋ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰੋ;
ii. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ (ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ) ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ;
iii. ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼;
iv. ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ;
v. ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਰ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ "ਮਿਰਰ" ਕਰੋ.

ਬੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹਨਾਂ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ.

ਬੇਦਾਅਵਾ

a.ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗਰੀ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ' ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
ਬੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਭਾਵਤ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟਾਂ' ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਸੀਮਾਵਾਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਜਾਂ ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ -ਖੇਤਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ.

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਲਿੰਕ

ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਟ ਦੇ ਜੇਡਬਲਯੂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ.

ਸੋਧਾਂ

JWT ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.

ਗਵਰਨਿੰਗ ਲਾਅ

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ