ਲੇਜ਼ਰ ਐਚਿੰਗ

ਲੇਜ਼ਰ ਐਚਿੰਗ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ltੰਗ ਨਾਲ ਪਿਘਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਪੈਡ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ.

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ-ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ ਦੇ ਕੀਪੈਡ ਅਕਸਰ ਲੇਜ਼ਰ-ਐਚਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਜ਼ਰ ਐਚਿੰਗ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ ਕੀਪੈਡ ਵਿੱਚ ਬੈਕ-ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ. ਬੈਕ-ਲਾਈਟ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਲੇਜ਼ਰ-ਐਚਡ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਬੈਕ-ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ ਕੀਪੈਡ ਲੇਜ਼ਰ ਐਚਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੇਜ਼ਰ-ਐਚਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ ਕੀਪੈਡ ਬੈਕ-ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.

ਲਾਭ

 ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

 ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

 ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ

 ਉੱਚ ਰੰਗ ਦਾ ਸੰਪਰਕ

 ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ

ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ