ਲੇਜ਼ਰ ਐਚਿੰਗ

ਲੇਜ਼ਰ ਐਚਿੰਗ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਂਟ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਕ-ਲਾਈਟਿੰਗ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਪੈਡ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ ਦੇ ਕੀਪੈਡਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੈਕ-ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ-ਐੱਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਐਚਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ ਕੀਪੈਡ ਵਿੱਚ ਬੈਕ-ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਬੈਕ-ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੇਜ਼ਰ-ਐੱਚਡ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਬੈਕ-ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ ਕੀਪੈਡ ਲੇਜ਼ਰ ਐਚਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਜ਼ਰ-ਐਚਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ ਕੀਪੈਡ ਬੈਕ-ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਲਾਭ

ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ

ਉੱਚ ਰੰਗ ਸੰਪਰਕ

ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ